INFORMACE PRO RODIČE

01.09.2017 00:00

INFORMACE PRO RODIČE

         Každoročně dle stanov Junáka je prováděna registrace členů a všech organizačních jednotek (oddíly, střediska, ….). Získané údaje pak slouží k vnitřním účelům – o stavu organizace – a také jako podklady pro jednání s příslušnými úřady, převážně pro získávání finančních částek (dotací). Dále slouží vedoucím pro informace o alergiích, hendicapech atd.

ČINNOST ODDÍLU:

         Činnost oddílu je pravidelná od září do června. Celý rok je zakončen letním táborem. Během roku se většinou pravidelně po týdnu střídají páteční schůzky a sobotní výpravy. Na vícedenní výpravy (stejně jako na letní tábor), se vybírají peníze předem.

·         páteční schůzka: 16:30 - 18:30 hod. (u klubovny)

·         sobotní výprava: 9:00 – 14:00 hod. (není-li uvedeno jinak)

·         podrobné informace o nejbližší akci jsou vždy s předstihem zveřejněny na webových stránkách:  https://stredisko-racek.webnode.cz/

Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu přijít na schůzku či výpravu, dejte nám prosím tuto skutečnost vědět na některý z níže uvedených kontaktů, nebo na webových stránkách (preferujeme). Na webových stránkách je u každé akce zřízen formulář pro tyto účely. Formulář zároveň slouží i pro potvrzení účasti. Je pro nás vhodné vědět s předstihem, s jakým počtem dětí budeme na akci pracovat.

 

KONTAKTY:

https://stredisko-racek.webnode.cz/
stredisko.racek@gmail.com

 

Marek Vondruška                        vondruska.marek@gmail.com
(vedoucí oddílu)                         tel.: 724020860

František Nestával                      nestaval@mpo.cz
                                                 tel.: 724174331

Tomáš Volavka                           volavkatomas@gmail.com
                                                 tel.: 731918637

Jan Vondruška                            jan.vondruska.1993@gmail.com
                                                 tel.: 728838682

INFORMACE PRO RODIČE.pdf 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode