Morseovka

 

     

A    .-    akát

I     ..     ibis

 R     .-. rarášek

B    -...  blýskavice

J    .---   jasmín bílý

 S     ...  sobota

C    -.-.  cílovníci

K    -.-    krákorá

 T     -    tón

D    -..   dálava

L    .-..   lupíneček

 U     ..-  učený

E    .      erb

M    --     mává

 V     ...- vyvolený

F    ..-.  Filipíny

N    -.     národ

 W    .--  Waltrův dvůr

G     --.  Grónská zem

O   ---     ó náš pán

 X     -..- Xénie má

H    ....  hrachovina

P   .--.    papírníci

 Y     -.-- ý se ztrácí

CH  ---- chléb nám dává

Q   --.-    kvílí orkán

 Z     --.. zpíváme jen

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode